Föreläsningar

Dufamo

Du finns alltid med oss

Föreläsningar

Om du vill kommer jag gärna och föreläser om vår historia. Förslag på tillfällen där den passar att berättas som coachning och motivation:

 

  • Olika kurser som på något sätt berör ämnet att förlora någon i sin närhet

 

  • I samband med utbildningar, exemplevis inom sjukvården

 

  • Vid konferenser eller seminarier där döden eller förluster av olika slag tangeras

 

  • Vid sammankomster i olika föreningar där ämnet förlust tas upp

 

  • Föreläsningar i kyrkor där man tangerar ämnet förlust

 

 

Detta är bara exempel på tillfällen - hör gärna av dig om du har förslag på ytterligare forum där du tror att vår historia skulle passa att berättas.

 

 

 

Exempel på föreläsningens titel:

 

  • När livet inte blir som man tänkt sig - en berättelse om att försöka se det ljusa i livet

 

  • Vi väljer inte alltid vad som skall ske i livet - men vi väljer vårt förhållningssätt till det som sker

     

  • Att ta sig igenom en stor sorg och se glädjen i livet

Copyright © All Rights Reserved